khoá 11-3

Ngày 22 và 23-8-2013 Dịch vụ số tiếp tục đào tạo cho 100 Doanh nghiệp làng nghề của Hà Nội về ứng dụng Marketing online trong kinh doanh thực tế.

Năm 2012 Dịch vụ số cũng đã đào tạo cho 12o Doanh nghiệp của Sở Công thường Hà Nội về việc ứng dụng hiệu quả Marketing online.

Liên hệ đào tạo về Marketing online

Công ty CP Tích hợp Dịch Vụ Số.
Add: P802, E3A Trung Hòa, Yên Hòa
Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Email: info@dichvuso.vn
Tel: (+84)-4-6295-0929
Hotline: 0919-321-885