Công ty dịch thuật Viettonkin


Công ty dịch thuật chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu Việt Nam

 
   

~ , ~

Một số chú ý khi dịch thuật Tiếng Anh

Ngôn ngữ bản xứ không ai dám chắc là mình có thể hiểu hết nói chi đến việc dịch từ một ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng mẹ đẻ để người khác hiểu. Dịch thuật là công việc không hề đơn giản, đòi hỏi người dịch thuật phải am hiểu cả hai ngôn ngữ cần dịch và được dịch ra. Với sự phổ biến của tiếng Anh ngày nay trên thế giới, việc dịch thuật tiếng Anh là điều tất yếu nếu chúng ta muốn học hỏi kiến thức, phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa. Dịch thuật và làm nghiên cứu là hai con đường tốt để tìm hiểu kiến thức, mà nói đến kiến thức thì không thể có sai sót vì vậy khi dịch thuật tiếng Anh cần lưu ý một số điểm:Để dịch thuật tốt tiếng Anh cần am hiểu tương đối về văn phong tiếng Anh và Tiếng Việt, hiểu writing style của người Anh và người Việt là một trong những yêu cầu hàng đầu cần thiết để có thể dịch tốt từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.


Dịch thuật và làm nghiên cứu là hai con đường tốt để tìm hiểu kiến thức, mà nói đến kiến thức thì không thể có sai sót vì vậy khi dịch thuật tiếng Anh cần lưu ý một số điểm:

Về đối tượng mô tả: tùy từng trường hợp , ngữ cảnh khác nhau mà ta có những cách dịch khác nhau. Việc mô tả nên dựa trên những yếu tố như: đối tượng đọc bản dịch này, mục tiêu mà bài dịch muốn hướng tới.


Ngôn ngữ Tiếng Anh cũng như tiếng Việt vô cùng đa dạng, nếu ta không xác định rõ đối tượng mà bài dịch muốn hướng đến thì nội dung dịch sẽ bị lệch lạc, có khi đem lại hậu quả xấu.