Google đã cập nhật hệ thống quảng cáo Google Adwords với phiên bản mới hướng đến chính xác người tiêu dùng. Kèm theo đó là một số điều kiện cho việc chạy quảng cáo.

Nội dung quảng cáo Google Adwords không được viết in đậm tất cả chữ cái trong từ không cần thiết.

Không đặt số điện thoại vào quảng cáo
Google đã nâng cấp phần mở rộng của quảng cáo, trong đó có phần nhập số điện thoại di động, khi tìm kiếm số điện thoại ấy sẽ hiện lên cùng với quảng cáo. Điều này giúp Google xác nhận được số điện thoại hiển thị là chính xác. Theo Google, đến tháng 4/2013 các nội dung quảng cáo không có số điện thoại sẽ bị thay thế.

Bây giờ thì bạn có thể đặt số điện thoại ở phần tiêu đề nhưng bạn phải trả tiền để được đặt số điện thoại này

Gắn các link danh mục trong phần mở rộng
Quảng cáo Adwords ngoài hiển thị thông tin có thể sẽ hiển thị kèm theo các danh mục chính của Website, giúp người dùng tìm kiếm chính xác cái họ cần và giúp spider hiểu nội dung website

7164-new

Kết hợp Social Google + cho quảng cáo
Các link Social đem lại sự bền vững cho SEO website, với Adwords điều này có nghĩa giúp giảm giá thầu và tăng uy tín. Vì vậy bạn hãy quan tâm đến link Social tại phần mở rộng nhé.

Các bạn lưu ý nhé: Khi chạy quảng cáo sau 1 tuần mà số lượng cuộc gọi không tăng, đăng ký ít thì bạn cần nên xem xét lại quảng cáo của mình xem đã phù hợp với khách hàng chưa? Bạn cũng cần tính xem chi phí bỏ ra quảng cáo so với chi phí thu về sau 1 tháng ra sao nữa nhé.