Đào tạo các kỹ năng kinh doanh online

Dịch vụ số là một trong những thương hiệu chuyên nghiệp về đào tạo Kinh doanh online, các kỹ năng quảng cáo trực tuyến.

Phương pháp đào tạo dựa trên các kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh của Dịch vụ số và kiến thức tổng quan của Google.
Với quy mô đào tạo tập trung vào từng nhóm đối tượng và Support học viên thực hành công việc kinh doanh online một cách dễ dàng nhất.

Là đơn vị thực hiện công việc thực tế nên chúng tôi có thể cho học viên tham gia xem quá trình làm việc thực tế của Doanh nghiệp
để đánh giá lại công việc đã được đào tạo.

Mọi vấn đề cần thêm về Đào tạo Marketing online xin liên hệ:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DỊCH VỤ SỐ

Phòng 802, Tầng 8, Nhà E3A Trung Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Phone: (04) 6295 0929 – E-mail: info@dichvuso.vn