dao-tao-google-adwords

 

Khóa 11 Đào tạo tự quảng cáo Google adwords

Ngày 18-6-2013 Dịch vụ số hoàn thành đào tạo khóa 11 lớp quảng cáo về Google adwords. Ngay từ buổi thứ 2 đào tạo học viên đã bắt đầu tự chạy được quảng cáo và bắt tay vào việc tối ưu hóa quảng cáo Google adwords.

Chúc anh chị học viên sẽ có những trải nghiệm tốt với quảng cáo Google adwords. Dịch vụ số chuyển sang giai đoạn Support trọn đời, mọi thắc mắc và các yêu cầu hỗ trợ của học viên, bất kỳ lúc nào đến văn phòng của Dịch vụ số sẽ được hỗ trợ đầy đủ.

Trong 8 tháng qua, Dịch vụ số đã đào tạo được 11 lớp tại Trung tâm đào tạo Dịch vụ số, hơn 20 lớp đào tạo tại Doanh nghiệp và hàng chục lớp Google adwords liên kết đào tạo.

Hiện nay tại Hà Nội Dịch vụ số là đơn vị có số lượng học viên Google adwords đông nhất và được hỗ trợ Support trọn đời về Google adwords.

Ngày 26-8-2013 chúng tôi triển khai khóa 12 lớp Google Adwords, mời các bạn tham dự

Chi tiết xem thêm tại đây