05 LÝ DO DOANH NGHIỆP KHÔNG NÊN TỰ TRIỂN KHAI MARKETING ONLINE

1- Chủ doanh nghiệp không am hiểu nên phải thuê

Nhưng không hiểu rõ nên khó định lượng công

Việc và điều hành thành công.

2- Doanh nghiệp bỏ 02 lần chi phí đề làm Marketing

Lần 01 bỏ ra thuê nhân viên nhưng nhân viên không tự

Làm được, sau đó phải bỏ lần 02 để đi thuê một bên

Khác thực hiện.

3- Không phải chuyên gia trong lĩnh vực Marketing

Thường doanh nghiệp nắm được một phần, sau đó tự,

Triển khai không có kế hoạch nên thường sẽ thất bại.

4- Không có công cụ chuyên nghiệp

Do không am hiểu nên sẽ không có các công cụ thực

Hiện Marketing chuyên nghiệp để hỗ trợ.

5- Không biết cách phân tích đo lường

Không nắm được các công cụ triển khai nên DN cũng

Không biết dùng công cụ để đo lường và phân tích.

 

Với đội ngũ chuyên gia Marketing online chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, triển khai đào tạo công ty bạn chuyên nghiệp nhất. Khác với các đơn vị đào tạo lý thuyết chúng tôi là đơn vị triển khai Marketing online sẽ đi cùng với doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện Marketing online hiệu quả.

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO MARKETING ONLINE

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DỊCH VỤ SỐ
Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Nhà E3A Trung Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (+84) 46 295 0929

Hotline: 0919.321.885 – 092.673.5555