Hiện tại Dịch Vụ Số đang kết hợp với Đại Học Ngoại Thương tổ chức khóa học miễn phí cho doanh nghiệp.Tất cả các học viên có nhu cầu đều có thể đến tham dự chương trình hoàn toàn FREE chỉ cần đăng ký có dấu của công ty xác minh cho đi học ,Kèm theo chứng minh thư,bài kiểm tra sau khóa học.
Đây là cơ hội để phát triển cộng đồng và hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp thời kỳ bão công nghệ.Vì thế ko giới hạn số lượng học viên,càng nhiều người đến càng vui..
Dưới là file đính kèm file học viên cần làm :
1. Phải thuộc doanh nghiệp, được doanh nghiệp đóng dấu đi học
2. Đăng ký cá nhân.

( Mọi người copy phiếu này vào thành bản words đóng dấu gửi lại nhé!)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP/KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo TTLT số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC)

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị: ……………………………………………………………

2. Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………………………………

3. Số ĐKKD: ……………. do Cơ quan ĐKKD (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố hoặc UBND cấp huyện)…………….. cấp ngày…tháng…năm…)

4. Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp/đơn vị (năm gần nhất): ……………. (tỷ đồng)

5. Số lao động bình quân trong năm (năm gần nhất): …………. (người), trong đó lao động nữ là: ………. người.

6. Trụ sở chính của doanh nghiệp/đơn vị: ……………………………………………….

7. Điện thoại liên lạc: ………………………….. Fax: ……………………………………

8. Ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp/đơn vị (*):

 Nông, lâm nghiệp và thủy sản: ………………………………………………………

 Công nghiệp, xây dựng: ………………………………………………………………

 Thương mại, dịch vụ: …………………………………………………………………

 Khác: ……………………………………………………………………………………

9. Tên khóa đào tạo đăng ký tham gia (Ghi rõ khởi sự DN, quản trị DN, hoặc quản trị DN chuyên sâu): ………………………………………………..

TT

Chuyên đề đào tạo

Thời gian tham gia (tháng)

Ghi chú

       
       

10. Số người của doanh nghiệp đăng ký tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi ở hiện tại (**)

Địa chỉ nơi đang công tác(**)

Điện thoại liên lạc cá nhân

Chức danh, vị trí hiện tại

Ghi chú

                 
                 

 

 

  …….., ngày ….. tháng….. năm…..

Xác nhận của doanh nghiệp/đơn vị

(Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

 

Ghi chú: – (*) Ghi rõ ngành/lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp;

– (* *) học viên phản ánh hiện trạng 6 tháng gần nhất.