Trên đây là bài đăng của 1 em sinh viên sinh năm 91 đã theo học khoá đào tạo “Tự Quảng Cáo Google Adwords” để tự kếm tiền cho mình.