Sau một thời gian điều chỉnh lại tài liệu và xem xét lại các nội dung liên quan, Google đã cung cấp bộ tài liệu chuẩn về Google adwords để những người có nhu cầu tìm hiểu về Google adwords học tập.

Hãy chia sẻ tài liệu về Google adwords này cho bạn bè bạn nhé

Trung tâm đào tạo Dịch vụ số – Đơn vị hàng đầu về đào tạo quảng cáo Google adwords Gửi tới bạn bộ tài liệu hấp dẫn này.